رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دو موتور سوار۲۰:۱۰دیشب اقدام به سرقت مسلحانه از یک طلافروشی درمیدان مراحل بهبهان کرده ومتواری شدند

دو موتور سوار۲۰:۱۰دیشب اقدام به سرقت مسلحانه از یک طلافروشی درمیدان مراحل بهبهان کرده ومتواری شدند شیشه‌ ویترین طلافروشی شکسته شد وراکبان موتورسیکلت مقداری طلا رابه سرقت بردند/حادثه آسیب جانی نداشت

دو موتور سوار۲۰:۱۰دیشب اقدام به سرقت مسلحانه از یک طلافروشی درمیدان مراحل بهبهان کرده ومتواری شدند

شیشه‌ ویترین طلافروشی شکسته شد وراکبان موتورسیکلت مقداری طلا رابه سرقت بردند/حادثه آسیب جانی نداشت