رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالرضا رحمانی فضلی از مراسم رقص سماع گروه موسیقی تصوف قونیه دیدن کرد

تصویر: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، که برای انجام دیدارهای رسمی در قونیه ترکیه به سر می‌برد از مراسم رقص سماع گروه موسیقی تصوف قونیه دیدن کرد /آناتولی

تصویر: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، که برای انجام دیدارهای رسمی در قونیه ترکیه به سر می‌برد از مراسم رقص سماع گروه موسیقی تصوف قونیه دیدن کرد /آناتولی