رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دارا خسروشاهی ازکنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در عربستان در اعتراض به ناپدید شدن جمال خاشقجی کنارکشید

دارا خسروشاهی مدیرعامل اوبر ازکنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در عربستان در اعتراض به ناپدید شدن جمال خاشقجی کنارکشید. مدیران چندرسانه بزرگ ازجمله اکونومیست، نیویورک تایمز و وایاکام هم شرکت نمیکنند

دارا خسروشاهی مدیرعامل اوبر ازکنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در عربستان در اعتراض به ناپدید شدن جمال خاشقجی کنارکشید. مدیران چندرسانه بزرگ ازجمله اکونومیست، نیویورک تایمز و وایاکام هم شرکت نمیکنند