رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیمان نصیری به مدال طلا دست یافت

پیمان نصیری به مدال طلا دست یافت دونده ۱۵۰۰ متر کشورمان توانست گردن آویز طلای این رشته در کلاس T۲۰ بازیهای پاراآسیایی را به دست آورد.

پیمان نصیری به مدال طلا دست یافت

دونده ۱۵۰۰ متر کشورمان توانست گردن آویز طلای این رشته در کلاس T۲۰ بازیهای پاراآسیایی را به دست آورد.