رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماریز کنده، نویسنده فرانسوی، به عنوان برنده جایزه جایگزین نوبل ادبیات ۲۰۱۸ معرفی شد.

ماریز کنده، نویسنده فرانسوی، به عنوان برنده جایزه جایگزین نوبل ادبیات ۲۰۱۸ معرفی شد. هیئت داوران این نویسنده ۸۱ ساله را “داستا‌ن‌گویی جادویی” خوانده‌ که “[هنر] نویسند‌گی‌اش به ادبیات جهان تعلق دارد”.

ماریز کنده، نویسنده فرانسوی، به عنوان برنده جایزه جایگزین نوبل ادبیات ۲۰۱۸ معرفی شد. هیئت داوران این نویسنده ۸۱ ساله را “داستا‌ن‌گویی جادویی” خوانده‌ که “[هنر] نویسند‌گی‌اش به ادبیات جهان تعلق دارد”.