رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارتباطات، درباره ماجرای فیلتر شدن تلگرام:

وزیر ارتباطات، درباره ماجرای فیلتر شدن تلگرام: واقعیت ماجرا این است که یک شکاف بی‌اعتمادی وجود دارد که صحبتی از طرف مسئولین مطرح می‌شود و عکس آن عمل می‌شود، این را پنهان نکنیم. این ناشی از این است که عمل ما با صحبت ما تعارض دارد /جام جم آنلاین

وزیر ارتباطات، درباره ماجرای فیلتر شدن تلگرام: واقعیت ماجرا این است که یک شکاف بی‌اعتمادی وجود دارد که صحبتی از طرف مسئولین مطرح می‌شود و عکس آن عمل می‌شود، این را پنهان نکنیم. این ناشی از این است که عمل ما با صحبت ما تعارض دارد /جام جم آنلاین