رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیب بخورید!

سیب بخورید! اگر بیش از ۸-۱۰ ساعت در روز با گوشی موبایل یا کامپیوتر کار می‌کنید، حداقل در روز یک سیب بخورید سیب از آسیب به سلول‌های چشم و مغز جلوگیری می‌کنه

سیب بخورید!

اگر بیش از ۸-۱۰ ساعت در روز با گوشی موبایل یا کامپیوتر کار می‌کنید، حداقل در روز یک سیب بخورید

سیب از آسیب به سلول‌های چشم و مغز جلوگیری می‌کنه