رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدخدایی: مباحث مطرح درباره تغییرات در شورای نگهبان کذب است

‍ کدخدایی: مباحث مطرح درباره تغییرات در شورای نگهبان کذب است سخنگوی شورای نگهبان: هیچ تغییری در شورای نگهبان رخ نخواهد داد و چنین خبرهایی کذب است. هیچ بحثی درباره تغییرات در شورای نگهبان بخصوص درباره تغییر دبیر شورا یعنی آیت‌الله جنتی مطرح نیست و خبرهای اینچنینی غلط است/ فارس  

‍ کدخدایی: مباحث مطرح درباره تغییرات در شورای نگهبان کذب است

سخنگوی شورای نگهبان: هیچ تغییری در شورای نگهبان رخ نخواهد داد و چنین خبرهایی کذب است.

هیچ بحثی درباره تغییرات در شورای نگهبان بخصوص درباره تغییر دبیر شورا یعنی آیت‌الله جنتی مطرح نیست و خبرهای اینچنینی غلط است/ فارس