رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چینی‌ها از ۲ موش ماده ۲۹ بچه موش ساختند!

چینی‌ها از ۲ موش ماده ۲۹ بچه موش ساختند! پژوهشگران “آکادمی علوم چین” موفق به تولد ۲۹ بچه موش سالم از دو موش ماده شدند. این بچه موش‌ها خود نیز قابلیت باروری دارند.

چینی‌ها از ۲ موش ماده ۲۹ بچه موش ساختند!

پژوهشگران “آکادمی علوم چین” موفق به تولد ۲۹ بچه موش سالم از دو موش ماده شدند. این بچه موش‌ها خود نیز قابلیت باروری دارند.