رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه سرگشاده آیت الله مکارم شیرازی به رییس قوه قضاییه

نامه سرگشاده آیت الله مکارم شیرازی به رییس قوه قضاییه: دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالی‌رتبه تشریف بیاورند تا آن چهار مسأله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود /ایسنا

نامه سرگشاده آیت الله مکارم شیرازی به رییس قوه قضاییه: دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالی‌رتبه تشریف بیاورند تا آن چهار مسأله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود /ایسنا