رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی مطهری با بیان اینکه احتمال دارد گزارش نهایی تحقیق و تفحص ازپرسپولیس و استقلال با آنچه که درصحن قرائت می‌شود متفاوت باشد

علی مطهری با بیان اینکه احتمال دارد گزارش نهایی تحقیق و تفحص ازپرسپولیس و استقلال با آنچه که درصحن قرائت می‌شود متفاوت باشد، گفت: این اقدام بمنظور حفظ منافع دو باشگاه درعرصه‌های آسیایی وجهانی خواهدبود

علی مطهری با بیان اینکه احتمال دارد گزارش نهایی تحقیق و تفحص ازپرسپولیس و استقلال با آنچه که درصحن قرائت می‌شود متفاوت باشد، گفت: این اقدام بمنظور حفظ منافع دو باشگاه درعرصه‌های آسیایی وجهانی خواهدبود