رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وکیلی عضو هیات رییسه مجلس: عنوان غایب برای ۱۹نماینده‌ای که در رای‌گیری CFT حضور نداشتند ظلم به آنهاست

وکیلی عضو هیات رییسه مجلس: عنوان غایب برای ۱۹نماینده‌ای که در رای‌گیری CFT حضور نداشتند ظلم به آنهاست. این نمایندگان در مرخصی استعلاجی یا در ماموریت بودند و انتشار اسامی آنان مصداق تفتیش عقاید است

وکیلی عضو هیات رییسه مجلس: عنوان غایب برای ۱۹نماینده‌ای که در رای‌گیری CFT حضور نداشتند ظلم به آنهاست. این نمایندگان در مرخصی استعلاجی یا در ماموریت بودند و انتشار اسامی آنان مصداق تفتیش عقاید است