رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بسته‌های اینترنت شبانه به تدریج حذف میشوند

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که به دلیل مغایرت فرهنگی و رفتاری بسته‌های اینترنت شبانه با محدوده سنی نوجوانان و جوانان،این بسته‌ها به تدریج حذف میشوند

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که به دلیل مغایرت فرهنگی و رفتاری بسته‌های اینترنت شبانه با محدوده سنی نوجوانان و جوانان،این بسته‌ها به تدریج حذف میشوند