رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلامی اسامی اخلالگران اقتصادی کرمانشاه، شیراز و هرمزگان

به گزاش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدو سی و دومین نشست خبری خود به بیان اسامی محکومان اقتصادی اخیر اشاره کرد و گفت: در کرمانشاه نریمان بخیتاری فرزند قهرمان ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا آمریون فرزند علی اکبر ۱۵ سا حبس و مصادره اموال، […]

به گزاش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدو سی و دومین نشست خبری خود به بیان اسامی محکومان اقتصادی اخیر اشاره کرد و گفت: در کرمانشاه نریمان بخیتاری فرزند قهرمان ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا آمریون فرزند علی اکبر ۱۵ سا حبس و مصادره اموال، حدی محمدی فرزند محمد مراد ۱۵ سال حبس و صادره اموال، صدیق محمدی فرزند حسن ۵ سال حبس، حسین نیک روش ۵ سال حبس، هومن بهرمند ۵ سال حبس و مصادره اموال، محمد هادی یوسف شاهی فرزند نجم الدین ۵ سال حبس و مصادره اموال، حسن حبیبی فرزند پیروت ۵ سال حبس، سردار محمدی فرزند احمد ۵ سال حبس و ضبط اموال و حانم بهیه آستین چیده فرزند ابراهیم به ۵ سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در شیراز دکتر نصیر کاظمی فرزند راه اخدا به اتهام احتکار دارو به ۱۲ سال حبس، جزای نقدی معادل ارزش کالا و دو سال محرومیت محکوم شده و در بندرعباس علیرضا جهانی به اتهام قاچاق سازمان یافته به ۱۵ سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، علی نسرین ۱۵ سال حبس ۳۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، محمد نفر سفیر دشتی ۲ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق، خانم حمیده احمدی ۲ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، آرش حسینی به اتهام معاونت در قاچاق سازمان یافته به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، احمد پوریوسفی به ۲ سال حبس و جزای نقدی و محرومیت، مزدک پورهادی ۲ سال حبس و جزای نقدی و ۵ سال محرومیت، کوبک نرسیسیان فرزند آلبرت ۲ سال حبس و ۵ سال محرومیت، رسول شاهرخی ۲ سال حبس و جزای نقدی، حسین نادری ۲ سال حبس و عقیل احمدی پور ۶ ماه حبس محکوم شده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک پرونده دیگر هم داشتیم که مفاسد مالی است ولی قاچاق و دخالت ارزی نیست. مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، رد مال معادل رشوه و جزای نقدی، حمیدرضا فرخی به ۱۰ سال حبس و سه سال انفصال و جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق، ایرج اسلامی فرزند صفدر ۲ سال حبس، سه سال انفصال، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی، عبدالله راضی فرزند اکبر ۲ سال حبس، ۳ سال انفصال و ۷۴ ضربه شلاق، مصطفی اسندری فرزند مرتضی ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، عبدالرسول ارمی ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال و ۷۴ ضربه شلاق و حجت‌الله خورشیدی پیمانکار ساخت و ساز که به اتهام پرداخت رشوه به ضبط وجه محکوم شده است.