رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شعار برای معلمان نان نمی‌شود

شعار برای معلمان نان نمی‌شود اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و برابری حقوق با سایر کارکنان دولت و اجرای قانون نظام معلمی، وعده‌های محقق نشده در مورد معلمان هستند /ایرنا

شعار برای معلمان نان نمی‌شود

اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و برابری حقوق با سایر کارکنان دولت و اجرای قانون نظام معلمی، وعده‌های محقق نشده در مورد معلمان هستند /ایرنا