رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روایت محمود صادقی (نماینده مجلس) از جلسه شب گذشته برای تعیین تکلیف شهردار بازنشسته

روایت محمود صادقی (نماینده مجلس) از جلسه شب گذشته برای تعیین تکلیف شهردار بازنشسته: هیچ‌یک از توجیهاتی که برای استثنا کردن شهردار از قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفته‌اند، موجه نیست

روایت محمود صادقی (نماینده مجلس) از جلسه شب گذشته برای تعیین تکلیف شهردار بازنشسته: هیچ‌یک از توجیهاتی که برای استثنا کردن شهردار از قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفته‌اند، موجه نیست