رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در جلسه با اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه؛

در جلسه با اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه؛ روحانی: آمریکا در بلند مدت قادر نیست به سیاست‌های ضدایرانی خود ادامه دهد/ به آینده بهتر ، بسیار امیدوارم

در جلسه با اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه؛
روحانی: آمریکا در بلند مدت قادر نیست به سیاست‌های ضدایرانی خود ادامه دهد/ به آینده بهتر ، بسیار امیدوارم