رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گیمرهای تهرانی به روایت آمار

گیمرهای تهرانی به روایت آمار آمار گیمرها یا بازیکن‌های دیجیتالی تهران نشان می‌دهد سه میلیون و ۶۹۲ هزار گیمر در تهران وجود دارد/ایسنا

گیمرهای تهرانی به روایت آمار

آمار گیمرها یا بازیکن‌های دیجیتالی تهران نشان می‌دهد سه میلیون و ۶۹۲ هزار گیمر در تهران وجود دارد/ایسنا