رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمع بازنشستگان کشوری مقابل برنامه و بودجه

تجمع بازنشستگان کشوری مقابل برنامه و بودجه معترضان: دستمزدمان فقط ده روز از ماه را کفاف می‌دهد/ایلنا

تجمع بازنشستگان کشوری مقابل برنامه و بودجه

معترضان: دستمزدمان فقط ده روز از ماه را کفاف می‌دهد/ایلنا