رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس روز نشنال جئوگرافیک، منهتن جادویی

عکس روز نشنال جئوگرافیک، منهتن جادویی پدیده ای که در آن خورشید هنگام غروب یا طلوع با خیابان‌های منطقه منهتن نیویورک در یک راستا قرار می‌گیرد. این پدیده ۲بار در سال اتفاق می‌افتد

عکس روز نشنال جئوگرافیک، منهتن جادویی

پدیده ای که در آن خورشید هنگام غروب یا طلوع با خیابان‌های منطقه منهتن نیویورک در یک راستا قرار می‌گیرد. این پدیده ۲بار در سال اتفاق می‌افتد