رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیر گمرک شلمچه: سفر زائران ایرانی با خودروهای سواری شخصی به عتبات از طریق مرز شلمچه ممنوع است

مدیر گمرک شلمچه: سفر زائران ایرانی با خودروهای سواری شخصی به عتبات از طریق مرز شلمچه ممنوع است/ ارسال محصولات ترانزیتی نیز از این مرز ممنوع شد /فارس  

مدیر گمرک شلمچه: سفر زائران ایرانی با خودروهای سواری شخصی به عتبات از طریق مرز شلمچه ممنوع است/ ارسال محصولات ترانزیتی نیز از این مرز ممنوع شد /فارس