رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار تهران:اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران نمی‌شود

شهردار تهران بر این باور است که اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران نمی‌شود /فارس

شهردار تهران بر این باور است که اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران نمی‌شود /فارس