رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش ظریف به تحریم‌های جدید آمریکا

واکنش ظریف به تحریم‌های جدید آمریکا اعتیاد آمریکا به تحریم، از کنترل خارج شده است / یک بانک خصوصی ایرانی که از نقش محوری در واردات غذا و دارو برخوردار است به خاطر آنکه با ۸ واسطه با نهاد دیگری که خودسرانه تحریم‌شده مرتبط است در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است

واکنش ظریف به تحریم‌های جدید آمریکا

اعتیاد آمریکا به تحریم، از کنترل خارج شده است / یک بانک خصوصی ایرانی که از نقش محوری در واردات غذا و دارو برخوردار است به خاطر آنکه با ۸ واسطه با نهاد دیگری که خودسرانه تحریم‌شده مرتبط است در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است