رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بارش های سیل آسا در راه غرب / سامانه اصلی از اوایل هفته آینده از راه می رسد

بارش های سیل آسا در راه غرب / سامانه اصلی از اوایل هفته آینده از راه می رسد 🔸بارش های این هفته اگرچه بیشتر مبتنی بر جریان های همرفتی بود، اما امواج ناپایدار ناشی از سامانه ای قوی که بر روی مدیترانه در حال جذب رطوبت است نیز بر شدت ناپایداریها در کشور افزود. 🔸 […]

بارش های سیل آسا در راه غرب / سامانه اصلی از اوایل هفته آینده از راه می رسد

🔸بارش های این هفته اگرچه بیشتر مبتنی بر جریان های همرفتی بود، اما امواج ناپایدار ناشی از سامانه ای قوی که بر روی مدیترانه در حال جذب رطوبت است نیز بر شدت ناپایداریها در کشور افزود.

🔸 در واقع با وجود فاصله زیاد سامانه اصلی، این سامانه امواج ناپایداری را هر روز بسمت کشور ما گسیل می دارد.

🔸اما پس از نفوذ سامانه اصلی از اوایل هفته آینده، در نیمی از کشور بارش ها جان بیشتری می گیرد که در نوار غربی سیل آسا خواهد بود!/آب و هوای ایرانی