رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ: به عربستان سعودی برای مبارزه با تروریسم نیاز داریم.

ترامپ: به عربستان سعودی برای مبارزه با تروریسم نیاز داریم. عربستان سعودی متحد ما علیه ایران است. رابطه با ریاض را ادامه می‌دهیم

ترامپ: به عربستان سعودی برای مبارزه با تروریسم نیاز داریم. عربستان سعودی متحد ما علیه ایران است. رابطه با ریاض را ادامه می‌دهیم