رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«آمدیم ثواب کنیم، کباب شدیم»

«آمدیم ثواب کنیم، کباب شدیم» هواپیمایی آتا با انتشار بیانیه ای به حواشی ایجاد شده پیرامون استفاده از هواپیمای منقش تیم ملی در مسیرهای روزانه پاسخ داد و با انتقاد از سکوت فدراسیون که از اسپانسرش دفاع نمی‌کند از این اقدام خود دفاع کرد.

«آمدیم ثواب کنیم، کباب شدیم»

هواپیمایی آتا با انتشار بیانیه ای به حواشی ایجاد شده پیرامون استفاده از هواپیمای منقش تیم ملی در مسیرهای روزانه پاسخ داد و با انتقاد از سکوت فدراسیون که از اسپانسرش دفاع نمی‌کند از این اقدام خود دفاع کرد.