رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور اسبق سودان درگذشت

رئیس جمهور اسبق سودان درگذشت عبدالرحمن سوار الذهب’ رئیس جمهور اسبق سودان روز پنجشنبه در سن ۸۳ سالگی در ریاض پایتخت عربستان درگذشت.

رئیس جمهور اسبق سودان درگذشت

عبدالرحمن سوار الذهب’ رئیس جمهور اسبق سودان روز پنجشنبه در سن ۸۳ سالگی در ریاض پایتخت عربستان درگذشت.