رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهم هر کشور از کیک اقتصادی

سهم هر کشور از کیک اقتصادی ‏کیک ⁧ اقتصاد ⁩ جهان حدود ۸۰ هزار میلیارد دلار ارزش دارد که تقریبا یک‌چهارم آن نصیب ⁧ آمریکا ⁩ شده است. سهم بقیه را در نقشه ببینید

سهم هر کشور از کیک اقتصادی

‏کیک ⁧ اقتصاد ⁩ جهان حدود ۸۰ هزار میلیارد دلار ارزش دارد که تقریبا یک‌چهارم آن نصیب ⁧ آمریکا ⁩ شده است. سهم بقیه را در نقشه ببینید