رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آن وقتی که هنوز انرژی هسته‌ای حق مسلّم ما بود!

آن وقتی که هنوز انرژی هسته‌ای حق مسلّم ما بود! ویدیو/ رهبر انقلاب در دیدار نخبگان علمی: چند سال پیش، نخبگان آمدن در همین حسینیه نمایشگاه زدند، آن وقتی که هنوز انرژی هسته‌ای حق مسلّم ما بود (۹۷/۷/۲۵)

آن وقتی که هنوز انرژی هسته‌ای حق مسلّم ما بود!

ویدیو/ رهبر انقلاب در دیدار نخبگان علمی: چند سال پیش، نخبگان آمدن در همین حسینیه نمایشگاه زدند، آن وقتی که هنوز انرژی هسته‌ای حق مسلّم ما بود (۹۷/۷/۲۵)