رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارکنان کشتی باری ایرانی مسموم و سه تن از آنها جان باختند

کارکنان کشتی باری ایرانی مسموم و سه تن از آنها جان باختند سفیر ایران در باکو، از مسمومیت کارکنان یک کشتی باری ایرانی در دریای خزر خبر داد و گفت: سه تن از ۱۲ پرسنل این کشتی باربری به دلیل مسمومیت جان باختند. علت بروز مسمومیت کارکنان این کشتی در دست بررسیست /ایرنا

کارکنان کشتی باری ایرانی مسموم و سه تن از آنها جان باختند

سفیر ایران در باکو، از مسمومیت کارکنان یک کشتی باری ایرانی در دریای خزر خبر داد و گفت: سه تن از ۱۲ پرسنل این کشتی باربری به دلیل مسمومیت جان باختند. علت بروز مسمومیت کارکنان این کشتی در دست بررسیست /ایرنا