رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد شدید مسیح مهاجری از «بدعت در قانونگذاری»

انتقاد شدید مسیح مهاجری از «بدعت در قانونگذاری» “عده‌ای تحت پوشش مجمع تشخیص و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه FATF حکم صادر می‌کنند. این اقدامات، بدعت در قانونگذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود”

انتقاد شدید مسیح مهاجری از «بدعت در قانونگذاری»

“عده‌ای تحت پوشش مجمع تشخیص و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه FATF حکم صادر می‌کنند. این اقدامات، بدعت در قانونگذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود”