رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحقیق جدیدی می‌گه انقراض تیلاکولئو (شیر کیسه‌دار)، جانور افسانه‌ای استرالیایی، تقصیر انسان‌ها نبوده و علتش تغییرات اقلیمی بوده

تحقیق جدیدی می‌گه انقراض تیلاکولئو (شیر کیسه‌دار)، جانور افسانه‌ای استرالیایی، تقصیر انسان‌ها نبوده و علتش تغییرات اقلیمی بوده اولین انسان‌ها ۶۰ هزار سال پیش در استرالیا دیده شدند. تیلاکولئو ۳۵ تا ۴۵ هزار سال پیش منقرض شد. این شکارچی، میلیون‌ها سال سلطان جنگل‌های استرالیا بود /gizmodo

تحقیق جدیدی می‌گه انقراض تیلاکولئو (شیر کیسه‌دار)، جانور افسانه‌ای استرالیایی، تقصیر انسان‌ها نبوده و علتش تغییرات اقلیمی بوده

اولین انسان‌ها ۶۰ هزار سال پیش در استرالیا دیده شدند. تیلاکولئو ۳۵ تا ۴۵ هزار سال پیش منقرض شد. این شکارچی، میلیون‌ها سال سلطان جنگل‌های استرالیا بود /gizmodo