رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایولا اگونو، بازیکن تیم ملی والیبال ایتالیا با ثپت ۴۵ امتیاز در بازی های جهانی مقابل چین رکوردی‌جدید زد

پایولا اگونو، بازیکن تیم ملی والیبال ایتالیا با ثپت ۴۵ امتیاز در بازی های جهانی مقابل چین رکوردی‌جدید زد؛ اگونو که اصلیت ساحل عاجی دارد سمبل مبارزه با مهاجرستیزی در این کشور شده است

پایولا اگونو، بازیکن تیم ملی والیبال ایتالیا با ثپت ۴۵ امتیاز در بازی های جهانی مقابل چین رکوردی‌جدید زد؛ اگونو که اصلیت ساحل عاجی دارد سمبل مبارزه با مهاجرستیزی در این کشور شده است