رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فروش دینار مسافرتی توسط بانک مرکزی به زائران اربعین تا سقف ۱۰۰ هزار دینار با نرخ ۹۶ ریال

فروش دینار مسافرتی توسط بانک مرکزی به زائران اربعین تا سقف ۱۰۰ هزار دینار با نرخ ۹۶ ریال زائران عراق می‌توانند مبلغ یکصد هزار دینار عراق را از طریق ساز و کار طراحی شده در بانک ملی خریداری و اسکناس دینار را در سه شهر عراق و سه نقطه مرزی( مجموعا پنجاه نقطه) تحویل گیرند/ […]

فروش دینار مسافرتی توسط بانک مرکزی به زائران اربعین تا سقف ۱۰۰ هزار دینار با نرخ ۹۶ ریال

زائران عراق می‌توانند مبلغ یکصد هزار دینار عراق را از طریق ساز و کار طراحی شده در بانک ملی خریداری و اسکناس دینار را در سه شهر عراق و سه نقطه مرزی( مجموعا پنجاه نقطه) تحویل گیرند/ تسنیم