رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امتناع چینی ها از فروش تایر به به تجار ایرانی

امتناع چینی ها از فروش تایر به به تجار ایرانی بسیاری از شرکت های تولید کننده تایر چینی، پیش از آغاز رسمی تحریم های امریکا در ۱۳ آبان، مبادلات خود را با طرف های ایرانی مسدود کرده اند /اخبار خودرو

امتناع چینی ها از فروش تایر به به تجار ایرانی

بسیاری از شرکت های تولید کننده تایر چینی، پیش از آغاز رسمی تحریم های امریکا در ۱۳ آبان، مبادلات خود را با طرف های ایرانی مسدود کرده اند /اخبار خودرو