رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت صادرات آلمان به ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا

آخرین وضعیت صادرات آلمان به ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا آمار انجمن بانک‌های آلمان نشان داد صادرات آلمان به ایران طی هشت ماه نخست سال میلادی جاری چهار درصد افت کرد و به ۱.۸ میلیارد یورو رسید /ایسنا

آخرین وضعیت صادرات آلمان به ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا

آمار انجمن بانک‌های آلمان نشان داد صادرات آلمان به ایران طی هشت ماه نخست سال میلادی جاری چهار درصد افت کرد و به ۱.۸ میلیارد یورو رسید /ایسنا