رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر راه در مراسم رونمایی از طرح‌های هوشمندسازی فرودگاه امام: خوشحالم امروز که آخرین روز کاری‌ام است

وزیر راه در مراسم رونمایی از طرح‌های هوشمندسازی فرودگاه امام: خوشحالم امروز که آخرین روز کاری‌ام است این پروژ‌ه‌های هوشمندسازی را به طور نمادین در فرودگاه امام افتتاح می‌کنم

وزیر راه در مراسم رونمایی از طرح‌های هوشمندسازی فرودگاه امام: خوشحالم امروز که آخرین روز کاری‌ام است این پروژ‌ه‌های هوشمندسازی را به طور نمادین در فرودگاه امام افتتاح می‌کنم