رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴ وزیری که روحانی به مجلس معرفی می‌کند

۴ وزیری که روحانی به مجلس معرفی می‌کند فارس در خبری مدعی شد: محمد شریعتمداری، فرهاد دژپسند، محمد اسلامی و رضا رحمانی فردا از سوی رئیس جمهور برای چهار وزارتخانه کار، اقتصاد، راه و شهرسازی و رضا رحمانی وزارت صمت معرفی خواهد کرد.

۴ وزیری که روحانی به مجلس معرفی می‌کند

فارس در خبری مدعی شد: محمد شریعتمداری، فرهاد دژپسند، محمد اسلامی و رضا رحمانی فردا از سوی رئیس جمهور برای چهار وزارتخانه کار، اقتصاد، راه و شهرسازی و رضا رحمانی وزارت صمت معرفی خواهد کرد.