رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی: خبرنگاران خارجی مقیم ایران می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی: خبرنگاران خارجی مقیم ایران می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند و شرط اصلی آن داشتن کارت خبرنگاری از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی است

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی: خبرنگاران خارجی مقیم ایران می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند و شرط اصلی آن داشتن کارت خبرنگاری از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی است