رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت‌های ترافیکی ایام اربعین در جاده‌های غرب و جنوب‌غرب

محدودیت‌های ترافیکی ایام اربعین در جاده‌های غرب و جنوب‌غرب تردد‌ تریلر و کامیون غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۷ روز دوشنبه ۳۰ مهر تا ساعت ۷ روز یکشنبه ۱۳ آبان از محورهای منتهی به دهلران ـ مهران، حمیل ـ ایلام، قلاجه ـ ایلام، ایلام ـ ملکشاهی ـ مهران و ایلام ـ […]

محدودیت‌های ترافیکی ایام اربعین در جاده‌های غرب و جنوب‌غرب

تردد‌ تریلر و کامیون غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۷ روز دوشنبه ۳۰ مهر تا ساعت ۷ روز یکشنبه ۱۳ آبان از محورهای منتهی به دهلران ـ مهران، حمیل ـ ایلام، قلاجه ـ ایلام، ایلام ـ ملکشاهی ـ مهران و ایلام ـ مهران ممنوع است.