رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارتباطات: با توجه به افزایش نرخ ارز زائران اربعین از سیم کارت‌های عراقی استفاده کنند

وزیر ارتباطات: با توجه به افزایش نرخ ارز زائران اربعین از سیم کارت‌های عراقی استفاده کنند

وزیر ارتباطات: با توجه به افزایش نرخ ارز زائران اربعین از سیم کارت‌های عراقی استفاده کنند