رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زهرا عاملی (مجری سابق تلویزیون) در واکنش به موضع‌گیری جدید ضرغامی

زهرا عاملی (مجری سابق تلویزیون) در واکنش به موضع‌گیری جدید ضرغامی و اینکه گفته “‏نمی‌خواهیم مردم را به زور به بهشت ببریم” واکنش نشان داد: شما بیش از حد نسبت به یه ریمل ساده روی چشم مجری زن حساس بودید/ شما اصرار زیادی داشتین ما رو به زور به بهشتتون ببرید!

زهرا عاملی (مجری سابق تلویزیون) در واکنش به موضع‌گیری جدید ضرغامی و اینکه گفته “‏نمی‌خواهیم مردم را به زور به بهشت ببریم” واکنش نشان داد: شما بیش از حد نسبت به یه ریمل ساده روی چشم مجری زن حساس بودید/ شما اصرار زیادی داشتین ما رو به زور به بهشتتون ببرید!