رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعطای نوشابه به بازنشستگان به جای حق سنوات

اعطای نوشابه به بازنشستگان به جای حق سنوات مسئولان:ان شالله دفعه بعدی کیک هم می دیم با نوشابه می چسبه / #طنز بی قانون

اعطای نوشابه به بازنشستگان به جای حق سنوات

مسئولان:ان شالله دفعه بعدی کیک هم می دیم با نوشابه می چسبه / #طنز بی قانون