رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت کشور: ۱۵ شهردار در سراسر کشور بازنشسته هستند و باید بروند

سخنگوی وزارت کشور: ۱۵ شهردار در سراسر کشور بازنشسته هستند و باید بروند سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده تعداد ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور، ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری کشور و ۱۵ شهردار بازنشسته هستند که باید […]

سخنگوی وزارت کشور: ۱۵ شهردار در سراسر کشور بازنشسته هستند و باید بروند

سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور:

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده تعداد ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور، ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری کشور و ۱۵ شهردار بازنشسته هستند که باید صندلی‌های محل خدمت خود را ترک کنند/ ایران