رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر مستعفی صنعت: هیچ جای دیگر مرا بکار نگیرید

وزیر مستعفی صنعت: هیچ جای دیگر مرا بکار نگیرید شریعتمداری، وزیر سابق صنعت: در چند ماه اخیر امتحان خوبی پس ندادیم. من که دیگر نیستم هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید؛ اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد. آقای جهانگیری من امروز که در میان شما نیستم اگر این […]

وزیر مستعفی صنعت: هیچ جای دیگر مرا بکار نگیرید

شریعتمداری، وزیر سابق صنعت:

در چند ماه اخیر امتحان خوبی پس ندادیم.

من که دیگر نیستم هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید؛ اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد.

آقای جهانگیری من امروز که در میان شما نیستم اگر این مسیر ادامه پیدا کند هیچ مدیر دولتی پای سندی را امضا نمی‌کند و هیچ فردی جرات امضای سند ندارد و همه را به وزیر موکول می‌کند

گفتنی است محمد شریعتمداری بعنوان گزینه وزارت کار توسط رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شده است

منبع :فارس