رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفجار اینترنت موبایل درایران

انفجار اینترنت موبایل درایران جدیدترین آمار مصرف اینترنت در ایران نشان می‌دهد که اینترنت موبایل به شدت محبوب کاربران است و ۶۰ میلیون ایرانی از اینترنت موبایل بهره می‌برند، آماری که نشان می‌دهد استفاده از اینترنت سیار به مراتب طرفداران بیشتری داشته است /ایسنا

انفجار اینترنت موبایل درایران

جدیدترین آمار مصرف اینترنت در ایران نشان می‌دهد که اینترنت موبایل به شدت محبوب کاربران است و ۶۰ میلیون ایرانی از اینترنت موبایل بهره می‌برند، آماری که نشان می‌دهد استفاده از اینترنت سیار به مراتب طرفداران بیشتری داشته است /ایسنا