رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دریافت ۴۲ میلیون تومان وثیقه برای ورود خودروهای زائران به عراق

دریافت ۴۲ میلیون تومان وثیقه برای ورود خودروهای زائران به عراق فرماندار خرمشهر: خودروهای ایرانی که می خواهند به نقطه کور عراق ‌بروند باید به ازای هر خودرو ۴۲ میلیون تومان وثیقه بگذارند

دریافت ۴۲ میلیون تومان وثیقه برای ورود خودروهای زائران به عراق

فرماندار خرمشهر:

خودروهای ایرانی که می خواهند به نقطه کور عراق ‌بروند باید به ازای هر خودرو ۴۲ میلیون تومان وثیقه بگذارند