رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کامران (نماینده مجلس) در بیان سوال خود از اردکانیان (وزیر نیرو): حکومت نمی‌تواند حق‌آبه را بفروشد

کامران (نماینده مجلس) در بیان سوال خود از اردکانیان (وزیر نیرو): حکومت نمی‌تواند حق‌آبه را بفروشد/ دولت یازدهم و دوازدهم جز همان آب سیاسی، یک قطره هم به زاینده رود نریخت /ایلنا

کامران (نماینده مجلس) در بیان سوال خود از اردکانیان (وزیر نیرو):
حکومت نمی‌تواند حق‌آبه را بفروشد/ دولت یازدهم و دوازدهم جز همان آب سیاسی، یک قطره هم به زاینده رود نریخت /ایلنا