رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موسوی لاری: تتلو که در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی به کار گرفته شد،

موسوی لاری: تتلو که در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی به کار گرفته شد، اگر هنرمندی در جریان اصلاحات یا در تبلیغات انتخاباتی آقای عارف و روحانی به کار گرفته می‌شد و بعدتر به آقا اباعبدالله توهین می‌کرد، چه جریان‌سازی علیه اصلاح‌طلبان می‌کردند؟! /ایرنا

موسوی لاری: تتلو که در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی به کار گرفته شد، اگر هنرمندی در جریان اصلاحات یا در تبلیغات انتخاباتی آقای عارف و روحانی به کار گرفته می‌شد و بعدتر به آقا اباعبدالله توهین می‌کرد، چه جریان‌سازی علیه اصلاح‌طلبان می‌کردند؟! /ایرنا