رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت کشور عراق از خنثی شدن طرح داعش برای نفوذ به ایران خبر داد

وزارت کشور عراق از خنثی شدن طرح داعش برای نفوذ به ایران خبر داد یک مسئول عراقی اعلام کرد که جنگنده های روسی با کمک یک گروه اطلاعاتی وابسته به وزارت کشور عراق توانستند برنامه داعش برای نفوذ به ایران، ترکیه، عراق و برخی کشورهای اروپایی را خنثی کنند /ایسنا

وزارت کشور عراق از خنثی شدن طرح داعش برای نفوذ به ایران خبر داد

یک مسئول عراقی اعلام کرد که جنگنده های روسی با کمک یک گروه اطلاعاتی وابسته به وزارت کشور عراق توانستند برنامه داعش برای نفوذ به ایران، ترکیه، عراق و برخی کشورهای اروپایی را خنثی کنند /ایسنا